Help with Autocad / DXF file

Wij zijn van DISRUBT en hebben een prototype ontworpen. De uitslag (het patroon) van het prototype wordt gesneden door een digitale snijmachine. Hiervoor hebben we een professionele autocad tekening nodig beschikbaar in DXF file. We hebben zelf het ontwerp in DXF file gezet, maar de tekening moet opgeschoond worden. Wie kan ons in week 32 hierbij helpen?

We are from DISRUBT and have designed a prototype. The result (the pattern) of the prototype is cut by a digital cutting machine. For this we need a professional autocad drawing available in DXF file. We have put the design in DXF file ourselves, but the drawing has to be cleaned up. Who can help us with this in week 32?

1 Like